2012-13

Publisert 17. juli 2013 14:53

IHR Nettsted skal se på organisering og hvordan nettstedet fungerer. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Plangruppen for IHR Nettsted 15. mars 2013.

Publisert 17. juli 2013 14:50

IHR Eksamen omhandler hele prosessen forbundet med eksamen som planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med eksamensavviklingen. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Plangruppen for IHR Eksamen 15. mars 2013

Publisert 17. juli 2013 14:40

NSOs prinsipprogram fungerer siom øverste politiske strategiske dokument. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Prinsipprogramkomitéen 18. oktober 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:35

Organisasjonsgjennomgangen skal evaluere og komme med forslag til forbedringer for NSO som organisasjon. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Komité for Organisasjonsgjennomgang 02. november 2012

Publisert 17. juli 2013 14:29

"Akademisk, attraktiv og allsidig" skulle være plattformen for ph.d-utdanningen ved UiO. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Prosjektleder Berit Hylleseth 02. november 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:15

Den velferdspolitiske plattformen til NSO regulerer velferdspolitikken til NSO og gjelder for 3 år. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Komité for Velferd og likestilling i NSO 17. september 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:11

IHR: roller og ansvar skal bestemme hvilket nivå avgjørelser på universitetet skal tas på. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Universitetsdirektøren og Prosjektdirektøren for IHR 27. septemper 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:02

IHR-innpassning skal forenkle prosessen med å få fag godkjente etter utvekslingsopphold. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til IHR plangruppen for rutineendringer i godkjennings-og innpassingsarbeid 27. september 2012.

Publisert 12. juli 2013 09:16

IHR-prosessen skal forenkle og effektivisere for å spare inn penger på den administrative driften av UiO, denne delen av IHR-prosessen skal forenkle innveksling og utveksling. Studentparlamentet svarte på høring til IHR Plangruppen for inn og utveksling på 27. september 2012.

Publisert 12. juli 2013 09:04

Gjennom IHR-prosessen skal UiO vurdere organisering og standardisering av Universitets IT-virksomhet. Studentparlamentet sendte høringssvar om dette til Universitetsdirektøren og Prosjektdirektøren for IHR 28. september 2012.

Publisert 12. juli 2013 08:53

Mandat for studentombud er studentombudets styringsdokument ved UiO. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Enhet for internrevisjon 27. september 2012.