Høringssvar Sejersted 2-utredningen

Utredningen ser på opphavsrettigheter ved Universitetet. Studentparlamentet leverte høringssvar til Sejersted 2-utredningen 12. august 2011.

TIL: Forskningsadministrativ avdeling ved UiO, v/ Herman Strøm

                                                                                                                                                                                                                                  Oslo, 12/8-11

Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Oslo (UiO) takker for muligheten til å svare på høring om Sejersted 2-utredningen i forbindelse med opphavsrettigheter ved Universitetet.

SP stiller seg generelt positivt til utredningen, og har følgende kommentar:
SP Mener det er viktig å opprettholde opphavsrett for ansatte, men på en måte som gjøre at dette ikke går utover studiekvalitet ved universitetet.
Vi er for publisering i Open Access, som vil gi studentene ved Universitetet fri tilgang på relevante artikler med et potensielt økt læringsutbytte.

Utvalget mener Universitetet skal kunne kreve at undervisningsmateriale som f. eks podcast av forelesninger blir lagt ut på nett, men kun i et lukket nettverk som for eksempel Classfronter. Studentparlamentet har forståelse for dette, og oppfordrer samtidig universitetet til å bruke noen av disse opptakene i videre forstand, med forelesers samtykke. Disse opptakene kunne for eksempel brukes som en del av rekrutteringsarbeidet ved UiO. Ett eksempel ville være å legge ut forelesninger fritt tilgjengelig på UiOs nettsider for nye eller potensielle studenter, slik man for eksempel gjorde i høstsemesteret 2009 med KULH2001: Europas kulturhistorie 1500 til i dag – utvalgte forskningsperspektiver. Vi mener slike tiltak vil kunne gjøre UiO til et mer konkurransedyktig universitet både nasjonalt og internasjonalt. Det bør imidlertid igangsettes tiltak for å sikre at akademisk akkreditering gjennomføres dersom data hentes fra denne typen undervisningsmateriale.

Vi støtter en modell som er så åpen som mulig, som ikke motsetter seg akademikeres rett til eget arbeid og som opprettholder retningslinjer for akkreditering.
Kunnskap bør på lang sikt være et fellesgode.

Mvh Knut Ulsrud
Universitetsstyrerepresentant
Studentparlamentet ved UiO
 

Av Ådne Hindenes
Publisert 11. juli 2013 16:00 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere