2011-12

Publisert 11. juli 2013 16:20

NOU 2011:6 ser på finansieringssystemet for forskning. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til utvalget 03. november 2011.

Publisert 11. juli 2013 16:00

Utredningen ser på opphavsrettigheter ved Universitetet. Studentparlamentet leverte høringssvar til Sejersted 2-utredningen 12. august 2011.