2010-11

Publisert 1. okt. 2010 11:00

Forskrift om studier og eksamen ved UiO fastsetter reglementet rundt studenter og studierett, eksamen, vitnemål med mer. Studentparlamentet leverte vårt høringssvar til UiOs Studieavdeling 1. oktober 2010.