Søkerhåndboka 2010

Høring ser på Studenthånboka 2010. Studentparlamentet sendte inn sitt høringssvar 11. november 2009.

 

Studieavdelinga


PB 1072


Blindern

onsdag, 11. november 2009

Innspill til høring om søkerhåndboka 2010

Takk for at studentparlamentet fikk komme med innspill til høring, datert 10.06.2009 mottatt 7.7.2009, om søkerhåndboka 2010. Studentparlamentet i Oslo støtter forslaget om å redusere andelen av søkerhåndboka som gis ut i papirform.

 

Det er i studentenes interesse at informasjonen som gis ut er oversiktelig og lett tilgjengelig. Selv om IT-kunnskapen blant nye søkere til universiteter og høyskoler blir stadig bedre, er det erfaringmessig lettere for søkere å forholde seg til trykte kilder. Studentparlamentet er derfor enig i vurderingen at alternativ 3 og 4 må utelates.

 

Når det gjelder valget mellom alternativ 1 - «som før» og 2 «lærestedstabellen på nett» finner studentparlamentet at det ikke er tungtveiende grunner for å beholde lærestedstabellen i papirform. En forlenget innmeldingsfrist for studier og muligheten for økt informasjon om studietilbudene anser Studentparlamentet som gode nok grunner til å flytte lærestedstabellen på nett. At man i tillegg sparer penger og miljø må sies å gjøre det overveiende positivt med en slik forandring.

 

Studentparlamentet ser ikke at det vil bli vesentlig vanskeligere for søkere å finne frem i søkerhåndboka dersom lærestedstabellen blir flyttet på nett, og støtter derfor alternativ 2: «Papirversjon med regelverket osv., lærestedstabellen på nett»

 

Med vennlig hilsen

Leder, Mari Helén Varøy

Publisert 11. nov. 2009 15:24 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere