Svar på høring om arbeidsprogram og organisasjonserklæring for NSO

Til:
NSU
Storgata 19
0184 Oslo

Mandag, 26 oktober 2009

Svar på høring om arbeidsprogram og organisasjonserklæring for NSO

Studentparlamentet i Oslo takker for muligheten til å svare på høring om arbeidsprogrammet og organisasjonserklæringen for den nye studentorganisasjonen med arbeidstittelen NSO. Vi vil komme med innspill på disse dokumentene separat. 

Innspill til organisasjonserklæring:
NSO bør ha som mål å representere alle studenter høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Organiasjonserklæringen bør være et dokument som legger de organisatoriske rammene for
organisasjonen, og som ikke bør være til behandling ved hvert landsmøte, derimot er det viktig at et slik dokument vedtas oftere de første årene i den nye organisasjonen slik at dokumentet blir satt i organiasjonen.  

Videre bør organiasjonserklæringen inneholde klare visjoner om hva man vil med
organisasjonen. 
 
Grad av forpliktelse mellom medlemslagene og sentralleddet
NSO er en organsiasjon som medlemslagene bestemmer utviklingen til gjennom landsmøter og landsstyremøter. Dette bør også gjenspeiles i organisasjonserklæringen ved at det er først og
fremst sentralleddet som har forpliktelser overfor medlemslagene og ikke omvendt. Medlemslagenes størrelse varierer, og det gjør også at mulighetene til å følge opp eventuelle
forpliktelser svært ulikt. Sentralleddet skal være forpliktet til å ha kontakt med medlemslagene og bistå dem dersom de ønsker det. Størrelsen på den nye organisasjonen gjør at f.eks
regionkontakter kan være veien å gå. Sentralleddet har også et spesielt ansvar for at de små medlemslagene følges opp, men dette kan bli ivaretatt gjennom regionskontakter. 
 
Innspill til arbeidsprogrammet
Det første året er det viktig at den nye organisasjonen bruker tid på å konsoliderer og tilpasser seg. Arbeidsprogrammet kommer derfor det første året til å være annerledes enn kommende
år. Derfor bør arbeidsprogrammet det første året være rundt formulert og fleksibelt slik at man er fristilt for å ta hensyn til det man ikke vet hva er. Det er viktig at styret finner ut hvordan de ønsker å arbeide det første året.
 
Utforming av arbeidsprogrammet
Arbeidsprogrammet må være konkret, målbart, kort og konsist, slik at LS lett kan følge opp at styret jobber etter vedtatt arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet bør være oppdelt tematisk og punktvis, gjerne oppdelt i langsiktige og kortsiktige mål. Det bør også inneholde en prioriteringsliste over hva som er viktigst. 
 
 
 
Mvh 
Studentparlamentet Universitetet i Oslo ved

Mari Helén Varøy
leder
 

 

Publisert 11. nov. 2009 15:16 - Sist endret 11. nov. 2009 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere