2009-10

Publisert 11. juli 2013 16:53

Innspill til høring om NSOs Prinsipprogram. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Prinsipprogramkomiteen 28. januar 2010.

Publisert 11. nov. 2009 15:24

Høring ser på Studenthånboka 2010. Studentparlamentet sendte inn sitt høringssvar 11. november 2009.

Publisert 11. nov. 2009 15:16
Publisert 11. nov. 2009 15:11

Høring om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Studieavdelingen 11. november 2009.