Høringssvar

Her her du mulighet til å se hva Studentparlamentet svarer på de høringene vi får inn. Vi får inn høringer fra Universitetet i Oslo om deres forskrifter, fra nasjonale myndigheter som Kunnskapsdepartementet, og Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Publisert 23. feb. 2016 15:50
Publisert 22. jan. 2016 17:05
Publisert 22. jan. 2016 17:05
Publisert 22. jan. 2016 17:05
Publisert 22. jan. 2016 16:44
Publisert 22. jan. 2016 15:16
Publisert 22. jan. 2016 15:14
Publisert 22. jan. 2016 14:32
Publisert 30. juli 2015 13:53
Publisert 21. mai 2015 15:03
Publisert 2. mars 2015 17:17
Publisert 2. mars 2015 17:13
Publisert 2. mars 2015 17:09
Publisert 2. mars 2015 14:59
Publisert 2. mars 2015 14:56
Publisert 2. mars 2015 14:50
Publisert 2. mars 2015 14:49
Publisert 2. mars 2015 14:43
Publisert 2. mars 2015 14:38
Publisert 2. mars 2015 14:31
Publisert 10. des. 2013 14:04

Den 21. november ettergodkjente Studentparlamentet høringssvar om studentkulturpolitisk dokument til Velferdstinget.

Publisert 10. des. 2013 14:00

Studentparlamentet ettergodkjente 21. november 2013 høringssvar om Reglement for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier i Oslo og Akershus.

Publisert 29. okt. 2013 13:13

Fag- og forskningspolitisk komité i Norsk Studentorganisasjon (NSO) er i gang med en revisjon av organisasjonens plattform om organisering og dimensjonering av høyere utdanning. Studentparlamentet ved UiO sendte inn høringssvar til fag- og forskningspolitisk komité 14. oktober 2013. 

Publisert 29. okt. 2013 13:04

Kunnskapsdepartementet har foreslått en rekke endringer i universitets- og høyskoleloven. Studentparlamentet sendte inn sitt høringssvar til UiO 11. oktober. Høringssvaret blir vedlagt UiOs høringssvar som sendes inn innen 1. november. 

Publisert 17. juli 2013 14:53

IHR Nettsted skal se på organisering og hvordan nettstedet fungerer. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Plangruppen for IHR Nettsted 15. mars 2013.