Vi mener

Hvert år i slutten av august/starten av september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanseminar. Her diskuteres og vedtas grunndokumentene, politikken, som Studentparlamentet skal jobbe for. Det ene av disse dokumentene er handlingsplanen. Den legger føringer og prioriterer hva Studentparlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe med det kommende året.

Det andre grunndokumentet er politisk plattform. Dette sier hva studentene mener om saker som angår studenter . Dette er et dokument som benyttes når det kommer opp saker i styrer og utvalg, høringer, media osv, og Studentparlamentet skal uttale seg.  Du kan lese dette årets politisk plattform nedenfor.

Publisert 17. sep. 2018 14:45

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 28000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning.

Last ned Studentpolitisk plattform 2018/2019 i pdf her.

Publisert 17. sep. 2018 14:45

Handlingsplanen beskriver de politiske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2018-2019. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. 

Last ned Handlingsplan 2017/2018 i pdf her.