Handlingsplan 2019-2020

Handlingsplanen beskriver de politiske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2019-2020. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram. 

Last ned Handlingsplan 2019/2020 i pdf her.

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal:

  • Arbeide for et mer mangfoldig, likestilt og inkluderende universitet.
  • Arbeide for et mer levende universitet, for at campus blir et naturlig møtepunkt for studentene og for at Oslo blir Norges beste studentby.
  • Arbeide for at UiO ivaretar og prioriterer studentenes interesser i utformingen og implementeringen av UiOs Strategi 2030.
  • Arbeide for at UiO vedtar en ambisiøs klima- og miljøstrategi, følger opp klimagassregnskapet med konkrete tiltaksplaner samt vedtar et utslippsmål i tråd med Parisavtalen. Strategien skal dekke grønn drift, forskning, utdanning og formidling.
  • Arbeide for at UiO iverksetter en målrettet satsning for å bedre studentopplevelsen.
  • Arbeide for at UiOs studenter skal få en intuitiv og personlig inngangsportal til sin digitale studiehverdag
  • Studentparlamentet skal ta aktiv del i gjennomgangen og videreutviklingen av kvalitetssystemet for utdanning ved UiO.

 

                                                                    Vedtatt av Studentparlamentet 22.09.19

Publisert 29. okt. 2019 11:33 - Sist endret 4. feb. 2020 05:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere