Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal på oppfordring, eller kan på eget initiativ, gå gjennom Arbeidsutvalgets disposisjoner og beslutninger, og kontrollere at disse er innenfor retningslinjer og vedtak fattet av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal hvert år kontrollere at Studentparlamentets økonomiske disposisjoner er i tråd med vedtatte budsjetter og retningslinjer. Kontrollkomiteen innstiller ovenfor Studentparlamentet i ovennevnte saker, samt på godkjennelse av representantenes fullmakter. Kontrollkomiteen skal uttale seg om fortolkninger av reglementer, instrukser o.l., etter forespørsel fra Studentparlamentet, underkomiteene eller Arbeidsutvalget.

Studentparlamentets Kontrollkomité har tre medlemmer, konstituerer seg selv og velger en leder blant disse.

For perioden 2018-19 består Kontrollkomiteen av:

  • Markus Leira Asprusten (leder)
  • Henrik Paulsen Mandelid
  • Ingvild Garmo Nilsson

Kontakt: kontrollkomiteen@studentparlamentet.uio.no

 

 

Publisert 25. juli 2011 08:31 - Sist endret 26. sep. 2018 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere