Nettsider med emneord «Resolusjon»

Publisert 1. okt. 2014 15:36

The Student Parliament at the University of Oslo passed a resolution against discrimination of Iranians in higher education on September 23, 2014.

Publisert 1. okt. 2014 15:15

Studentparlamentet ved UiO vedtok 20. mars 2014 en resolusjon om antikorrupsjon og stiller seg bak antikorrupsjonsarbeidet til ISFiT 2015.

Publisert 1. okt. 2014 14:15

Studentparlamentet ved UiO vedtok 30. januar 2014 en resolusjon om delt masterløp.