Valgprogram 2017

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentorganisasjon. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vårt mål er rettferdige og demokratiske læresteder og samfunn; et sosialistisk folkestyre, der det ikke finnes strukturell undertrykking og hvor naturen ikke overbelastes. Utdanning er mer enn en kvalifisering til arbeidslivet, men et demokratisk gode og en menneskerett. En urolig verden skaper nye utfordringer, og UiO må ta sin del av samfunnsansvaret.

 

Fred, frihet og flinkere forelesere!

VELFERD

Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for sosial utjevning og reell likestilling, men da må universitetet ivareta studentene og legge til rette for et inkluderende og trygt miljø.

 • Lederlønninger ned, studiestøtta opp! Vi krever 12 måneders studiestøtte.

 • Låneordninger og digitalisering av pensum, prisene må ned!

 • Kombinerte eldre – og studentboliger.

 • Psykologistudenter skal kunne tilby et lavterskeltilbud for alle studenter.

 • Eksamen skal ikke telle 100% av vurderingen. Kunnskap er mer enn eksamen!

 

FEMINISME

Kun 30% av professorene på UiO er kvinner og på pensum er det nesten bare menn.

VA kjemper for et faktisk likestilt universitet. Vi vil ta i bruk radikale virkemidler for en mer rettferdig kjønnsbalanse.

 • Kjønnskvotering på studier der det er mindre enn 30% av ett kjønn over tid.

 • Nytt ansettelsessystem for å sikre kjønnsbalanse i akademiske stillinger.

 • Flere kvinner inn på pensum i alle emner! 50% representasjon på pensum i exphil og exfac.

 • Opplyste campuser og nattbusser.

 

MILJØ

Klimakrisa er vår tids største utfordring. Universitetet må iverksette tiltak som muliggjør en grønnere studiehverdag.

 • Matkasting skal forbys! Rester skal selges til halv pris til studentene.

 • Honnørpris på alle kollektivtilbud for studenter.

 • Miljø- og klimaperspektiv må få en sentral plass i alle studieprogram

 

INTERNASJONAL SOLIDARITET

En urolig verden skaper nye utfordringer, men også nye muligheter. Universitet må ta ansvar og bidra til et mer åpent og solidarisk samfunn.

 • Kvoteordning for studenter på flukt!

 • Styrke og videreføre akademisk dugnad for flyktninger.

 • UiO skal ikke inngå samarbeid med aktører som begrenser åpenhet rundt forskningen. Forskning skal komme folket til gode!

Publisert 4. apr. 2017 17:18 - Sist endret 4. apr. 2017 17:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere