Valgprogram 2016

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentforening. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi stiller til valg i Studentparlamentet 2016 fordi vi ønsker at flyktninger med høyere utdanning skal få bruke utdanningen sin i Norge, at miljø- og klimaperspektiv inngår i flere studieprogram, og at det innføres en egen læringsmiljølov for studenter.

Fred, frihet og flinkere forelesere!

Miljø

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Universitetet må imøtekomme denne utfordringen, og  miljø- og klimaperspektiver må få en sentral plass i undervisningstilbudet. Vi mener også det bør opprettes et forskningssenter for fornybar energi og klimatilpasning. Det må iverksettes tiltak som muliggjør en grønnere studiehverdag.

 

VA kjemper for:

  • Utfasing av oljeforskning
  • Miljø- og klimaperspektiv inn i flere studieprogram
  • Sykkelveier til studentbyene

 

Solidaritet

VA jobber for at UiO skal være et sted hvor forfulgte studenter og akademikere er velkomne. Flyktningekrisen skaper nye utfordringer, men også nye muligheter. Et kvotesystem for flyktninger sørger for at de med påbegynt utdannelse kan fullføre denne og integreres raskere.

 

VA kjemper for:

  • Kvoteordning for studenter på flukt
  • At flyktninger med høyere utdanning skal få bruke utdanningen sin i Norge
  • Akademisk boikott av Vest Sahara

 

Læringsmiljø

Mer enn hver fjerde kvinnelige student har i dag alvorlige psykiske plager. Slik Universitets- og høyskoleloven står i dag nevnes psykisk læringsmijø kun én gang, med ett ord – dette er for dårlig!

 
Studenter har i dag ingen rettigheter til godt arbeidsmiljø, i motsetning til skole-elever og arbeidstakere. Vi opplever slitte lesesaler og uforsvarlig inneklima som svekker konsentrasjon. Det er derfor nødvendig å sikre en minstestandard for psykisk- og fysisk læringsmiljø i en egen læringsmiljølov.

 

 VA kjemper for:

  • Alle som oppsøker SiOs psykiske helsetilbud skal få rask hjelp
  • Innføre en egen læringsmiljølov for studenter

 

Feminisme

VA kjemper for et faktisk likestilt universitet. God kjønnsbalanse og mangfold gir både bedre arbeids- og læringsmiljø. Skal vi nå dette målet trenger vi tiltak som kvotering, bedre mentorordninger og kjønnspoeng på studier der overvekten av ett kjønn har stått på stedet hvil i lang tid.

 

VA kjemper for:

  • Pappa-perm for studenter
  • Kvotering
Publisert 16. mars 2016 15:08 - Sist endret 16. mars 2016 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere