English version of this page

Venstrealliansen

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentorganisasjon. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vårt mål er rettferdige og demokratiske læresteder og samfunn; et sosialistisk folkestyre, der det ikke finnes strukturell undertrykking og hvor naturen ikke overbelastes. Utdanning er mer enn en kvalifisering til arbeidslivet, men et demokratisk gode og en menneskerett. En urolig verden skaper nye utfordringer, og UiO må ta sin del av samfunnsansvaret.

 

Fred, frihet og flinkere forelesere!

Publisert 4. apr. 2017 17:18

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentorganisasjon. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vårt mål er rettferdige og demokratiske læresteder og samfunn; et sosialistisk folkestyre, der det ikke finnes strukturell undertrykking og hvor naturen ikke overbelastes. Utdanning er mer enn en kvalifisering til arbeidslivet, men et demokratisk gode og en menneskerett. En urolig verden skaper nye utfordringer, og UiO må ta sin del av samfunnsansvaret.

 

Fred, frihet og flinkere forelesere!

Publisert 16. mars 2016 15:08

The Leftist Alliance (VA) is a socialist and feminist student union. We have for several years worked for shaping a more gender equal, environmentally sustainable and progressive university. We are running for student parliament because we want a world class learning environment, environmental perspectives in the courses offered at UiO and quota systems for student refugees.

Publisert 16. mars 2016 15:08

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentforening. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vi stiller til valg i Studentparlamentet 2016 fordi vi ønsker at flyktninger med høyere utdanning skal få bruke utdanningen sin i Norge, at miljø- og klimaperspektiv inngår i flere studieprogram, og at det innføres en egen læringsmiljølov for studenter.

Fred, frihet og flinkere forelesere!