Valgprogram 2017

Realistlista er en gjeng engasjerte studenter som brenner for å bedre studiehverdagen på UiO. Vi studerer realfag, er aktive i lokale råd og utvalg og er pragmatiske og konstruktive. Det er mange gode og viktige saker å jobbe for, men for å få gjennomslag, prioriterer vi enkeltsaker. Våre prioriteringer gjøres på allmøter med flest mulig involverte. Siden vi alle er aktive studenter i ulike fagmiljøer, vet vi hvor skoen trykker og hvordan vi skal få gjort noe med det. Vi får gjennomslag!

Realistlista – Realiser din gode studiehverdag!

Realistlista er en partipolitisk uavhengig liste. Vi har overbevisningen, interessen og kunnskapen til å gjøre UiO bedre for studentene. I år skal vi jobbe for studiestart, utveksling og “sjef i eget studium”.

STUDIESTART MER ENN BARE FADDERUKA
Fadderuka er en av de viktigste ukene i en students liv. Det er inngangen til et sosialt og faglig miljø på universitetet og legger fundamentet for studielivet videre. Men én uke er ikke nok! Samhold og trivsel skapes ikke over natta. Realistlista krever fokus på førsteårsstudenten hele året. Hver student skal få oppfølging og veiledning, både faglig og sosialt, for å skape trivsel og akademisk mestring.

UTVEKSLING på 1 2 3
Utveksling skal være kjapt, trygt og enkelt for studentene. I dag opplever studenter problemer før, under og etter utvekslingen. Både godkjenning av emner og at prosessen tar tid er stressende. Slik skal det ikke være! Realistlista vil gjøre det enkelt og kjapt å dra på utveksling ved å avbyråkratisere søkeprosessen. Slik kan studenter være trygge på en god og relevant utveksling.

SJEF I EGET STUDIUM
Som student er du ikke en passiv tilskuer i din egen utdanning. De beste utdanningene skapes der studenter tar en aktiv rolle i utviklingen av studiene. Derfor må studentmedvirkning prioriteres slik at studenter blir hørt og tatt på alvor. Vi ønsker at studentevalueringer skal ha en sentral plass i kvalitetsarbeidet og sikre et godt studium for deg som student.

Publisert 4. apr. 2017 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere