Valgprogram 2016

Realistlista – Realiser din gode studiehverdag!

 

Realistlista er en partipolitisk uavhengig liste. Vi har overbevisningen, interessen og kunnskapen til å gjøre UiO bedre for studentene. I år skal vi jobbe for bedre undervisning og vurdering, digitalisering og bedre fysisk læringsmiljø.

Utdanningsrevolusjon nå!

UiO trenger en utdanningsrevolusjon. Vi stiller høyere krav til både forelesere og studenter, og krever studentaktiv undervisning og vurdering hele semesteret. Semesteret skal ikke oppsummeres med en karakter som er satt etter én eksamen. Realistlista vil derfor jobbe for at prosjektarbeid, innleveringer, presentasjoner og lab-arbeid teller på karakteren. Da vil innsatsen fordeles jevnere utover semesteret og studentene få tilbakemeldinger underveis.

 

Dyktige undervisere krever gode verktøy. Derfor krever Realistlista mer pedagogisk opplæring av foreleserne. I tillegg må vi satse på utdanning ved nyansettelser, og vi vil at alle som søker på en undervisningsstilling skal beskrive sin utdanningsvisjon som en del av søknaden.

 

Bedre fysisk læringsmiljø!

Et godt studiemiljø skapes ikke bare på fest. Skal UiO være Norges beste universitet, må det bli enklere for studentene å skape gode faglig-sosiale miljø. Trygge miljøer åpner for både samarbeid og faglige uenigheter. Realistlista vil at det skal finnes nok læringsarealer til at studenter fra hvert fagområde skal ha faste steder der de kan samarbeide og diskutere. I tillegg må luftkvaliteten og inneklimaet forbedres i alle undervisnings- og studentarealer.

 

#digitalisér

Realistlista ønsker digitalisering av pensum, undervisning, eksamen og det administrative rundt studiene. Vi vil øke satsingen på digitale læringsressurser, deriblant podcasting og pensumlitteratur. En bred digital satsing krever at hele UiO har tilgang til teknologien for å kunne ta i bruk morgendagens løsninger. Realistlista mener dagens digitale plattformer er utdaterte. Vi mener ulike løsninger på ulike digitale behov er bedre enn én felles plattform.

Publisert 15. mars 2016 20:52 - Sist endret 15. mars 2016 20:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere