English version of this page

Realistlista

Realistlista er en gjeng engasjerte studenter som brenner for å bedre studiehverdagen på UiO. Vi studerer realfag, er aktive i lokale råd og utvalg og er pragmatiske og konstruktive. Det er mange gode og viktige saker å jobbe for, men for å få gjennomslag, prioriterer vi enkeltsaker. Våre prioriteringer gjøres på allmøter med flest mulig involverte. Siden vi alle er aktive studenter i ulike fagmiljøer, vet vi hvor skoen trykker og hvordan vi skal få gjort noe med det. Vi får gjennomslag!

Publisert 4. apr. 2017 15:17

Realistlista er en gjeng engasjerte studenter som brenner for å bedre studiehverdagen på UiO. Vi studerer realfag, er aktive i lokale råd og utvalg og er pragmatiske og konstruktive. Det er mange gode og viktige saker å jobbe for, men for å få gjennomslag, prioriterer vi enkeltsaker. Våre prioriteringer gjøres på allmøter med flest mulig involverte. Siden vi alle er aktive studenter i ulike fagmiljøer, vet vi hvor skoen trykker og hvordan vi skal få gjort noe med det. Vi får gjennomslag!

Publisert 15. mars 2016 20:52

Realistlista – Realiser din gode studiehverdag!

 

Realistlista er en partipolitisk uavhengig liste. Vi har overbevisningen, interessen og kunnskapen til å gjøre UiO bedre for studentene. I år skal vi jobbe for bedre undervisning og vurdering, digitalisering og bedre fysisk læringsmiljø.

Publisert 15. mars 2016 20:52

The Science Party is a politically independent list. We have what it takes to make UiO better for the students. This year we’re working for better teaching and assessment, digitization and a better learning environment.