Valgprogram 2016

Liberal liste har forankring i sosiale og liberale verdier. Vi ønsker et universitet hvor studentenes frihet står i sentrum. De tre viktigste sakene vi skal prøve å få gjennom i år er en satsing på podcasting og streaming, opprettelse av engelske bachelorer for å bli mer synlige internasjonalt, og vi vil stoppe UiOs forslag om å rasere kjellerpubene.

UiO må bli bedre på nett

UiO må ha som mål at alle forelesninger i alle fag skal være tilgjengelige som podcasts, og begynne med streaming av større forelesninger. De færreste kan være heltidsstudenter. Digital undervisning gir en fleksibilitet som er avgjørende for mange studenter.

 

Det må bli lettere å få oversikt på informasjonen fra UiO. Meldinger fra studiene må finnes på ett sted, for eksempel på “Mine Sider”, ikke spredt ut over mange plattformer som brukes helt ulikt fra fag til fag.

 

Få verden til Oslo, og Oslo til verden

UiO vil være ledende internasjonalt, men da må satsingen starte på bachelornivå. Vi krever at UiO oppretter minst én engelskspråklig bachelor. Studenter som brenner for faget sitt vil ikke studere i et land hvor du er nødt til å bruke mye tid og ressurser på å lære et lite brukt språk. Muligheten til å studere gratis ved UiO bør være tilgjengelig for flere enn oss. Satsingen vil trekke undervisere og forskere som kan bidra til et sterkere fagmiljø, og vil dessuten gjøre det lettere å lage gode utvekslingsavtaler.

 

Bevar kjellerforeningene, og flytt Chateau Neuf!

UiO vil omtrent stenge av kjellerforeningene for ikke-studenter, ved å innføre strenge krav til hvem som får benytte dem. Dette vil være kroken på døren for de store arrangementene, som er populære blant studentene, og raserere økonomien til foreningene. At pubene trekker folk til UiO bør belønnes, ikke straffes.

 

Studentene trenger en ny hovedsamlingsplass. Chateau Neuf fungerer så vidt til de store arrangementene. Vi vil flytte Studentersamfundet til et mer egnet lokale i sentrum, slik at studentene får en bedre plass å forbrødre.

Publisert 15. mars 2016 20:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere