English version of this page

Liberal liste

Liberal Liste vil ha et enklere og bedre UiO. Vi jobber for at du skal ha mer fleksibilitet som student, slik at det blir lettere å få tid til studiene. UiO har et stort forbedringspotensiale på saker som digitalisering, rådgivning, og å inkludere studenter. Vi vil at du skal være med på å sette premissene for din studiehverdag. Ved å digitalisere undervisning og vurderinger, åpne for studentinitiativ på campus og tilgang til grunnleggende velferdsgoder, vil du kunne få en bedre studiehverdag tilpasset dine behov. Det liker vi..

Publisert 4. apr. 2017 15:09

Liberal Liste vil ha et enklere og bedre UiO. Vi jobber for at du skal ha mer fleksibilitet som student, slik at det blir lettere å få tid til studiene. UiO har et stort forbedringspotensiale på saker som digitalisering, rådgivning, og å inkludere studenter. Vi vil at du skal være med på å sette premissene for din studiehverdag. Ved å digitalisere undervisning og vurderinger, åpne for studentinitiativ på campus og tilgang til grunnleggende velferdsgoder, vil du kunne få en bedre studiehverdag tilpasset dine behov. Det liker vi.

Publisert 15. mars 2016 20:51

Liberal liste har forankring i sosiale og liberale verdier. Vi ønsker et universitet hvor studentenes frihet står i sentrum. De tre viktigste sakene vi skal prøve å få gjennom i år er en satsing på podcasting og streaming, opprettelse av engelske bachelorer for å bli mer synlige internasjonalt, og vi vil stoppe UiOs forslag om å rasere kjellerpubene.

Publisert 15. mars 2016 20:51

We have our foundation in social and liberal values. We want a University that prioritises student freedom. This year we are going to focus on three things: podcasting and streaming of lectures, English bachelor programs, and to stop UiO from destroying the University pubs.

Publisert 27. feb. 2015 22:59

Liberal liste har forankring i sosiale og liberale verdier. Vi ønsker et universitet med høy akademisk standard hvor studentenes frihet står i sentrum og det finnes en fri forskningskultur.

Publisert 27. feb. 2015 22:50

The Liberals are based on social and liberal values. We want a university with a high academic standard, where the freedom of student is in focus and there is a free culture of research.