Valgprogram 2017

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO. Vi ser verdien av tilrettelegging for internasjonale studenters deltakelse i utdanning og styrende organer. Uten dette vil ikke norske og internasjonale studenter møtes i sosiale og akademiske settinger. Å skape et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellig ståsteder og komme til en felles forståelse.

Internasjonalisering av utdanning og karrieremuligheter

Utvekslingsopphold bør integreres som en standard i alle studieløp. Studenter kan velge å erstatte utveksling med praksis utenlands eller innenlands. Det bør legges til rette for at norske og internasjonale studenter kan møtes i en akademisk setting. UiO bør tilrettelegge for internasjonale karrieredager og inngå samarbeid med internasjonale aktører om prakisplasser.

 

UIO Global

UiO bør etablere et sosial og akademisk nettverk av UiOs internasjonale orientert programmer som jobber for å styrke UiOs internasjonale profil.UiO Global bør ha som mål å inspirere til tverrfaglig samarbeid mellom programmer og studenter for å løse globale utfordringer. UiO Global vil fungere som en plattform for innovasjon innen internasjonalisering på universitetsnivå, og vil gjøre UiO til et forbilde for hvordan et universitet bør være i det 21 århundre.

 

Utdanning, et offentlig gode

Utdanning skal være tilgjengelig og gratis for alle uavhengig av nasjonalitet!

Publisert 4. apr. 2017 15:03 - Sist endret 4. apr. 2017 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere