Valgprogram 2016

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO.

Vi ser verdien av tilrettelegging for internasjonale studenters deltakelse i utdanning og styrende organer. Uten dette vil ikke norske og internasjonale studenter møtes i sosiale og akademiske settinger. Å skape et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellig ståsteder og komme til en felles forståelse.

 

 

Inkluderende fadderuke

Norske og internasjonale studenter i samme studierettning bør delta i én felles faddergruppe. Sosiale møter i en tidlig fase er en forutsetning for akademiske bånd gjennom året.

 

Mangfoldige og sosiale studenbyer

Internasjonale og norske studenter bør kunne bo sammen! SiO bør aktivt plassere studenter fra forskjellige nasjonaliteter i samme bofellesskap. Studentbyene bør ha hybeler med forskjellige standarder for å forhindre segregering. Studentbyene bør tilby flere møteplasser og lokaler.

 

Internasjonalisering av utdanning og karrieremuligheter

Utvekslingsopphold bør integreres som en standard i alle studieløp. Studenter kan velge å erstatte utveksling med praksis utenlands eller innenlands. Det bør legges til rette for at norske og internasjonale studenter kan møtes i en akademisk setting.

 

UiO bør tilrettelegge for internasjonale karrieredager og inngå samarbeid med internasjonale aktører om prakisplasser.

 

Internasjonalt samfunnsansvar

Som kunnskapsinstitusjon bør UiO benytte seg av muligheten for å opplyse asyl- og flyktningdebatten. Flyktninger bør kvoteres inn i utdanningsløp. Studenter ved UiO skal bidra med akademiske kunnskap for å påvirke samfunnsdebatten.

 

Akademisk frihet før styring fra statens og næringslivets interesser!

 

Språk

Å lære et nytt språk åpner dører til nye kulturer. Universitet bør tilby språkkurs for alle som skal på utveksling. Norskkurs skal være gratis for alle internasjonale; mastergradstudenter bør få høyere prioritet enn nå.

 

Utdanning, et offentlig gode

Utdanning skal være tilgjengelig og gratis for alle uavhengig av nasjonalitet!

 

Publisert 15. mars 2016 20:29 - Sist endret 15. mars 2016 20:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere