English version of this page

Internationalista

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO. Et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellige ståsteder og komme til en felles forståelse.

 

Vi ser verdien av tilrettelegging for internasjonale studenters deltakelse i utdanningen og styrer. Studenter ved UiO bør introduseres til et internasjonalt miljø på campus og studenter som vil reise ut bør ha gode rammevilkår. Internasjonale karrieremuligheter og praksisplasser bør frontes av UiO.

Publisert 4. apr. 2017 15:03

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO. Vi ser verdien av tilrettelegging for internasjonale studenters deltakelse i utdanning og styrende organer. Uten dette vil ikke norske og internasjonale studenter møtes i sosiale og akademiske settinger. Å skape et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellig ståsteder og komme til en felles forståelse.

Publisert 15. mars 2016 20:51

Internationalista represents internationally-minded students who believe in a university where nationals and internationals should coexist on equal terms.

The basis of creating an international learning environment is raising awareness of diverse backgrounds and struggles students face. We seek to create a compromise so that all students can participate in all learning, democratic and social activities.

Internationalization requires an effort on both parts. International students should take initiative and be willing to adapt. Local students should be curious, welcoming and open to change.

Publisert 15. mars 2016 20:29

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO.

Vi ser verdien av tilrettelegging for internasjonale studenters deltakelse i utdanning og styrende organer. Uten dette vil ikke norske og internasjonale studenter møtes i sosiale og akademiske settinger. Å skape et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellig ståsteder og komme til en felles forståelse.

Publisert 27. feb. 2015 22:06

Internationalista represents international students and internationally-minded people at UiO. All students should be able to participate in all learning, democratic and social activities. Nationality, language, ethnicity, culture, religion, gender, age, sexual orientation, or any other individual characteristic should never be an obstacle to participation. Once accepted at UiO, all university life should be within reach for all.