Valgprogram 2017

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) er en studentforening på UiO med sosialdemokratiske idealer og arbeiderbevegelsens idétradisjon som verdigrunnlag. Vi kjemper for studentvelferd, like muligheter og likestilling i akademia, og for et grønnere UiO.

Et universitet for alle!

Et universitet for alle innebærer like muligheter for inntak på studier og gjennomføring av studier. Vi vil forbedre tilretteleggingstilbudet og rådgivningstjenesten, samt gjeninnføre ordningen med følgebrev til sensor med info om at studenten har lese- og skrivevansker.
UiO er ikke et likestilt universitet og vi mener flere faste stillinger og kjønnskvotering er nødvendig i ansettelser og kvotering, eller at kjønnspoeng må innføres på studier der kjønnsbalansen er svært skjev.

Studenthverdag

Som student skal du ha det bra den tiden du er ved UiO. Vi mener at du som vil være fulltidsstudent skal ha mulighet til dette. Derfor vil Arbeiderbevegelsens studentliste at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 G i folketrygden. Engasjerende undervisning er viktig for en god studietid. Derfor må universitetet sikre foreleserens pedagogiske kompetanse og legge opp til at studenter kan delta aktivt gjennom varierte undervisnings- og vurderingsformer. Vi er opptatt av å innføre tiltak som har betydning for din studiehverdag, fordi dette er avgjørende for å trives som student. Derfor vil vi ha halv pris på middag hos SiO sine kantiner i eksamensperioden. I tillegg ønsker vi å jobbe for at UiO skal ha flere bruksområder på campus som er tilrettelagt for studenter og studentaktiviteter.

Publisert 4. apr. 2017 15:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere