Valgprogram 2016

UIO er Norges fremste universitet. Her finnes forskning og undervisning i verdensklassen, men vi som er studenter ser ofte eksempler på ting som kunne vært bedre. Vi mener at du som student fortjener et universitet hvor alle har de samme mulighetene uavhengig av sosial bakgrunn. Vi mener at du skal ha en god studiehverdag og vi mener at ditt studie skal ha enda bedre kvalitet. Derfor engasjerer vi oss i studentpolitikk!

Et universitet for alle!

Et universitet for alle innebærer like muligheter for inntak på studier og gjennomføring av studier. Vi vil forbedre tilretteleggingstilbudet og rådgivningstjenesten samt gjeninnføre ordningen med følgebrev til sensor med info om at studenten har lese- og skrivevansker. UiO er ikke et likestilt universitet og vi mener flere faste stillinger og kjønnskvotering er nødvendig i ansettelser og kvotering eller kjønnspoeng må innføres på studier der kjønnsbalansen er svært skjev.

 

Studenthverdag

Som student skal du ha det bra den tiden du er ved UiO. Vi mener at du som vil være fulltidsstudent skal ha mulighet til dette. Derfor vil sosialdemokraten at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 G i folketrygden. Engasjerende undervisning er viktig for en god studietid. Derfor må universitetet sikre foreleserens pedagogiske kompetanse og legge opp til at studenter kan delta aktivt gjennom varierte undervisnings- og vurderingsformer. Vi er opptatt av å innføre tiltak som har betydning for din studiehverdag. Derfor vil vi ha halv pris på middag hos SiO sine kantiner i eksamensperioden. Vi mener også at kapasiteten i tannhelsetilbudet og psykologtjenestene skal bli styrket.

 

Førsteårsstudenten

Alle har vært der, første dagen på universitetet hvor alt er spennende, nytt og litt overveldende. Vi i sosialdemokratene mener at UIO ikke gjør en god nok jobb med å ta imot nye studenter og krever et bredere sosialt og faglig opplegg utover fadderuka. Et av tiltakene som må innføres er at alle førsteårsstudenter skal få en rådgivningstime første semester og en kontaktperson de kan henvende seg til.

Publisert 16. mars 2016 14:56 - Sist endret 16. mars 2016 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere