English version of this page

A-lista

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) er en studentforening på UiO med sosialdemokratiske idealer og arbeiderbevegelsens idétradisjon som verdigrunnlag. Vi kjemper for studentvelferd, like muligheter og likestilling i akademia, og for et grønnere UiO.

Publisert 4. apr. 2017 15:55

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) er en studentforening på UiO med sosialdemokratiske idealer og arbeiderbevegelsens idétradisjon som verdigrunnlag. Vi kjemper for studentvelferd, like muligheter og likestilling i akademia, og for et grønnere UiO.

Publisert 16. mars 2016 14:56

UIO er Norges fremste universitet. Her finnes forskning og undervisning i verdensklassen, men vi som er studenter ser ofte eksempler på ting som kunne vært bedre. Vi mener at du som student fortjener et universitet hvor alle har de samme mulighetene uavhengig av sosial bakgrunn. Vi mener at du skal ha en god studiehverdag og vi mener at ditt studie skal ha enda bedre kvalitet. Derfor engasjerer vi oss i studentpolitikk!

Publisert 16. mars 2016 14:56

UIO is Norway’s foremost university. We have research and education of world class, but everyday we students find examples of things that could be better. We believe that you as a student deserve a university where everyone has the same opportunities, no matter your social background. We want your everyday life as a student to get better and we want the quality of your studies to be better than it is today. These are the reasons why we choose to engage ourselves in student politics.