Kandidater til Studie- og læringsmiljøansvarlig

Mer om kandidatene til Studie- og læringsmiljøansvarlig finner du i menyen til venstre. 

 

Følgende personer stiller til Studie- og læringsmiljøansvarlig: 

- Håkon Reinertsen Borgos