English version of this page

Venstrealliansen

Venstrealliansen (VA) er en sosialistisk og feministisk studentorganisasjon. I en årrekke har vi jobbet for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet. Vårt mål er rettferdige og demokratiske læresteder og samfunn; et sosialistisk folkestyre, der det ikke finnes strukturell undertrykking og hvor naturen ikke overbelastes. Utdanning er mer enn en kvalifisering til arbeidslivet, men et demokratisk gode og en menneskerett. En urolig verden skaper nye utfordringer, og UiO må ta sin del av samfunnsansvaret.

 

Fred, frihet og flinkere forelesere!

Publisert 11. apr. 2018 12:58

Venstrealliansen(VA) er en feministisk, antirasistisk og sosialistisk studentorganisasjon som kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og solidarisk universitet.

Fred, frihet og flinke forelesere!