English version of this page

Realistlista

Realistlista er en gjeng engasjerte studenter som brenner for å bedre studiehverdagen på UiO. Vi studerer realfag, er aktive i lokale råd og utvalg og er pragmatiske og konstruktive. Det er mange gode og viktige saker å jobbe for, men for å få gjennomslag, prioriterer vi enkeltsaker. Våre prioriteringer gjøres på allmøter med flest mulig involverte. Siden vi alle er aktive studenter i ulike fagmiljøer, vet vi hvor skoen trykker og hvordan vi skal få gjort noe med det. Vi får gjennomslag!

Publisert 11. apr. 2018 12:01

Realistlista – Realiser din gode studiehverdag!

Realistlista er en partipolitisk uavhengig liste. Vi har engasjementet og kunnskapen til å gjøre UiO bedre for studentene. I år skal vi jobbe for en opprydding i gjennomføring av digital eksamen, undervisning som virker og hyggeligere campus.