English version of this page

Liberal liste

Liberal Liste vil ha et enklere og bedre UiO. Vi jobber for at du skal ha mer fleksibilitet som student, slik at det blir lettere å få tid til studiene. UiO har et stort forbedringspotensiale på saker som digitalisering, rådgivning, og å inkludere studenter. Vi vil at du skal være med på å sette premissene for din studiehverdag. Ved å digitalisere undervisning og vurderinger, åpne for studentinitiativ på campus og tilgang til grunnleggende velferdsgoder, vil du kunne få en bedre studiehverdag tilpasset dine behov. Det liker vi..

Publisert 11. apr. 2018 12:07

Liberal liste forankrer sitt grunnsyn i den enkelte students rett til selv å bestemme over sin egen studiehverdag. Utdanning er en grunnleggende verdi og et gode både for enkeltmennesket og samfunnet. Derfor skal alle ha lik mulighet til høyere utdanning, enten det er som fulltidsstudent, deltidsstudent eller privatist. Frie studenter skal ha mulighet til å studere hvor, hvordan, og når de vil.