English version of this page

Internationalista

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO. Et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellige ståsteder og komme til en felles forståelse.

 

Vi ser verdien av tilrettelegging for internasjonale studenters deltakelse i utdanningen og styrer. Studenter ved UiO bør introduseres til et internasjonalt miljø på campus og studenter som vil reise ut bør ha gode rammevilkår. Internasjonale karrieremuligheter og praksisplasser bør frontes av UiO.

Publisert 11. apr. 2018 13:04

Internationalista representerer internasjonalt-orienterte studenter ved UiO. Å skape et internasjonalt læringsmiljø handler om å dele kunnskap fra forskjellig

ståsteder for å komme til en felles forståelse.