Valgprogram 2018

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) er en studentforening på UiO med sosialdemokratiske idealer og arbeiderbevegelsens idétradisjon som verdigrunnlag. Vi kjemper for studentvelferd, like muligheter og likestilling i akademia, og for et grønnere UiO.

A-lista (Arbeiderbevegelsens studentliste) tror på solidaritet, akademisk frihet og fellesskap. Vi er UiOs sosialdemokratiske liste. Vår kamp er å skape et åpent universitet der det er plass til alle!
A-lista vil være garantisten for kvalitet under din tid ved UiO. Vi ønsker å bidra til at UiO skal være ledende i kvalitet på utdanning og forskning. I lang tid har vi jobbet for å gjøre livet  som student lettere, men kampen er ikke over. Vi ønsker et bedre studentvelferdstilbud, et sterkere fokus på miljø og bedre muligheter for studentmedvirkning. Alt dette mener vi vil gi  oss studenter en bedre studiehverdag.

 

Overgangen til arbeidslivet etter studiene skal være sømløs. Det bekymrer oss at halvparten av alle studenter frykter arbeidsledighet etter studiene. Studenter må gjøres bevisste på hvilke arbeidsrelevante ferdigheter de tilegner seg.

Derfor mener vi at:

 • universitetet skal skape naturlige møteplasser for oss studenter og våre fremtidige arbeidsgivere og fagforeninger
 • utdanningen vår må være mer relevant for arbeidslivet
 • karrieresenteret må involveres mer på fakultetene
 • det skal opprettes et frivillig praksisemne på bachelornivå

 

Studiehverdag

Studiehverdagen legger grunnlaget for trivselen og gjennomføringen av din utdanning ved UiO. Vi i A-lista ønsker å gjøre hverdagen din så fleksibel og inkluderende som mulig.

Derfor vil vi:

 • at alle forelesninger skal podcastes eller streames
 • billigere og mer tilgjengelige kulturtilbud for studenter
 • styrke studentenes mulighet til å påvirke eget studieløp, studietilbud og studiehverdag

 

Velferd

Vi i A-lista er opptatt av at du skal ha et godt velferds- og fritidstilbud. Studenter skal ha gode omgivelser som fremmer god fysisk og psykisk helse. Studenter som ikke har det bra må ha tilgang på rask og god hjelp.

Derfor vil vi jobbe for:

 • at SiOs psykologer skal ha kort ventetid
 • mer studentvennlige priser på SiOs mat og studentboliger
 • nulltoleranse for trakassering

 

Miljø

Universitetet i Oslo er en fremtidsrettet og miljøvennlig institusjon, men kan alltid bli bedre. Universitetet kan spille en viktig rolle i å redusere klimautslipp og legge til rette for at vi studenter skal ta miljøvennlige valg.

Derfor vil vi jobbe for:

 • billigere månedskort på kollektivtransport for studenter og flere nattbusser
 • flere bysykkelstativer på universitetets områder
 • 100% kildesortering på UiO innen 2020
Publisert 4. apr. 2017 15:55 - Sist endret 10. apr. 2018 15:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere