print logo

Klage på eksamen

Her kan du finne felles regelverk for studenters rettigheter og i menyen på siden finner du regelverk for hvert fakultet.

Regelverket er hierarkisk, dvs. at lovgivning fra Kunnskapsdepartementet står over UiOs regelverk dersom disse ikke stemmer overens med hverandre, og fakultetenes regler er underordnet Kunnskapsdepartementet og UiOs regelverk (i den rekkefølgen).

Sist endret 13. nov. 2013 12:50 av root@localhost

Dette reglementet er hentet fra MatNat sine sider, de kan ha blitt oppdatert siden de ble skrevet inn her.

Husk at du alltid kan spørre MatNats studentutvalg hvis du lurer på noe!

Sist endret 13. nov. 2013 12:50 av root@localhost

 

Her kan studenter ved det Humanistiske Fakultet finne informasjon om hvilke regler som gjelder for deres fakultet. Alt om eksamen ved HF finner du på HFs egne sider

Husk at Humanistisk Fakultets Studentutvalg (HFSU) kan hjelpe deg med spørsmål relatert til ditt fakultet!

Sist endret 13. nov. 2013 12:50 av root@localhost

Dette er UiOs egne forskrifter for eksamen. Reglene er gjeldene for alle studenter ved UiO.

Sist endret 13. nov. 2013 12:50 av root@localhost

 

Her kan studenter ved det Medisinske fakultet finne informasjon om hvilke regler som gjelder for deres fakultet. Reglementet er hentet fra medisinsk fakultet sine sider.

Husk at Medisinsk Studentutvalg kan hjelpe deg med spørsmål relatert til ditt fakultet!

Sist endret 18. des. 2013 11:13 av Lise Hamre

Kunnskapsdepartementet har vedtatt et lovverk som gjelder alle studenter i Norge. Under finner du de delene som gjelder rettigheter ved eksamen