Starte ny liste

Registrering av lister

Lister som ønsker å stille til valg må si ifra til arbeidsutvalget (AU) innen 15.februar 2018. Den informasjonen man må gi er hvilket navn lista skal ha og hvem som er leder for lista. Fristen for å ha alle navnene på de som skal stille til valg 7 mars.

Krav til fremming av lister

En liste kan fremmes dersom disse kravene er oppfylt: 

  • Kandidatene må være semesterregistrert ved Universitetet i Oslo i valgsemesteret.
    Studentersom har fått innvilget permisjon av UiO er likevel valgbare.
  • Kandidaten er i dette Studentparlamentsvalget ikke oppført på mer enn en liste til hvert valg.

Lederen av lista som stiller til valg plikter å ha kontaktet og forespurt alle kandidater på listen. Kun kandidater som ha takket ja, kan stå på listen. Dersom Valgstyret blir klar over at en kandidat ikke ønsker å stå på listen eller er valgbar, skal denne kandidaten strykes av listen før valget. Listen skal inneholde fullt navn, bostedsadresse og telefonnummer samt studieretning eller studieprogram, for alle kandidatene på listen. På den enkelte liste som framlegges velgerne, skal det framkomme alle kandidatenes navn og studieretning eller studieprogram.

 

Har du spørmål, ta gjerne kontakt med Synnøve, kommunikasjonsansvarlig i Studentparlamentet:

E-post: s.k.snyen@sp.uio.no

 

Publisert 10. aug. 2016 20:08 - Sist endret 8. feb. 2018 16:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere