Starte ny liste

Registrering av lister

Lister som ønsker å stille til valg skal være registrert hos SP/AU innen 15.februar. Med registrering menes her hvilket navn fraksjonen skal stille til valg under og hvem som er leder for fraksjonen. Registreringen gjelder til et år etter at listen stilte til valg for siste gang. Andre året listen ikke stiller til valg er navnet fritt.

Krav til fremming av lister ved listevalg

En liste kan fremmes dersom:

  1. Alle navn på listen må oppfylle kravene:
  • Kandidatene må være semesterregistrert ved Universitetet i Oslo i valgsemesteret.
    Studentersom har fått innvilget permisjon av UiO er likevel valgbare.
  • Kandidaten er i dette Studentparlamentsvalget ikke oppført på mer enn en liste til hvert valg.

Studenter som er foreslåttsom kandidat ved et valg, må gi beskjed senest en uke etter mottatt melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. Studenter som blir valgt etter dette reglementet plikter å fungere i vervet i hele valgperioden eller så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det i henhold til Kontrollkomiteens vurdering foreligger grunnlag for fritak. 

Leder av fraksjon/ liste som stiller til valg plikter å ha kontaktet og forespurt alle kandidater på listen. Kun kandidater som ha takket ja, kan stå på listen. Dersom Valgstyret blir klar over at en kandidat ikke ønsker å stå på listen eller er valgbar, skal denne kandidaten strykes av listen før valget.

Dersom Valgstyret først i etterkant av avholdt valg blir kjent med at en kandidat ikke ønsket valg eller er valgbar, skal kandidaten og eventuelle stemmer kandidaten har fått, strykes.

  1.  Listen må være fremmet til SP/AU innen valgallmøtets slutt
  2.  Listene skal skrives under av listetoppen eller av den som er registrert som leder av fraksjonen hos SP/AU. Listen skal inneholde fullt navn, bostedsadresse og telefonnummer samt studieretning eller studieprogram, for alle kandidatene på listen. På den enkelte liste som framlegges velgerne, skal det framkomme alle kandidatenes navn og studieretning eller studieprogram.

 

Har du spørmål, ta gjerne kontakt med Synnøve, Kommunikasjonsansvarlig i Studentparlamentet:

 

E-post: s.k.snyen@sp.uio.no

 

Publisert 10. aug. 2016 20:08 - Sist endret 27. okt. 2017 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere