Dokumenter

Studentparlamentet vedtar politikk gjennom sine grunndokumenter, høringssvar og resolusjoner. Alle studenter ved UiO kan melde inn saker og argumentere for sin politikk i Studentparlamentets møter. Reglementet for Studentparlamentet er vedtatt med 2/3 flertall blant Studentparlamentets representanter.

Referater fra Studentparlamentsmøter og referater fra Arbeidsutvalgets møter.

Grunndokumenter - Studentparlamentet,
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <p>Hvert år i slutten av august/starten av september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanseminar. Her diskuteres og vedtas grunndokumentene, politikken, som Studentparlamentet skal jobbe for. Det ene av disse dokumentene er handlingsplanen. Den legger føringer og prioriterer hva Studentparlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe med det kommende året.</p> <p>I år er noen av sakene: skaffe høyere finansiering fra Kunnskapsdepartementet til oppussing av bygg, miljøsertifisering av UiO, automatisk begrunnelse på eksamen og mye mer. Du kan lese alt vi jobber for nedenfor i Handlingsplan 2015/2016.</p> <p>Det andre grunndokumentet er politisk plattform. Dette sier hva studentene mener om saker som angår studenter . Dette er et dokument som benyttes når det kommer opp saker i styrer og utvalg, høringer, media osv, og Studentparlamentet skal uttale seg. Ofte er det slik at Studentparlamentet blir spurt om å uttale seg om noe som ikke står i handlingsplanen, og dermed har man politisk plattform som forteller hvor Studentparlamentet står i sakene. Du kan lese dette årets politisk plattform nedenfor.</p> </div>
Mer ...
Resolusjoner - Studentparlamentet,
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <p>Her vil resolusjoner som vedtas av Studentparlamentet legges ut fortløpende. Resolusjoner er forslag vedtatt av Studentparlamentet som gjelder politiske saker som man ønsker et spesielt fokus på, som er dagsaktuelle, eller som er ny politikk som studentparlamentet ikke har politikk på fra før.</p> </div>
Mer ...
Høringssvar - Studentparlamentet,
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <p>Her her du mulighet til å se hva Studentparlamentet svarer på de høringene vi får inn. Vi får inn høringer fra Universitetet i Oslo om deres forskrifter, fra nasjonale myndigheter som Kunnskapsdepartementet, og Norsk Studentorganisasjon (NSO).</p> </div>
Mer ...
Publisert 13. aug. 2010 15:46 - Sist endret 13. mars 2017 12:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere