Handlingsplan 2016-2017

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2016-2017. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram.

 1. UiO må styrke tilretteleggingstilbudet for studenter, og det må opprettes et sentralt kompetansesenter rettet mot studenter og andre som jobber med tilrettelegging.
 2. UiO må sørge for automatisk individuell begrunnelse på eksamen, som fremmer læring, for alle studenter ved UiO
 3. UiO må sørge for psykososialt veiledningstilbud for alle studenter. Alle studenter skal bli tilbudt veiledningssamtaler i løpet av første studieår.
 4. Studieporteføljen må revideres for å tilpasses dagens samfunn. Bachelorgraden må omstruktureres for å gi studenter større frihet og kvalifisere til en bredde av masterprogrammer. Alle studier skal ha 30 frie studiepoeng samlet i et semester. De integrerte mastergradene bør styrkes.
 5. UiO må implementere et meritteringssystem som premierer undervisning
 6. Alt pensum skal være tilgjengelig digitalt for studenter, og kompendier skal kun printes ut ved forespørsel. Før det skjer skal pensum være tilgjengelig gratis på biblioteket. Forelesninger og foredrag skal, der det er mulig og hensiktsmessig, gjøres tilgjengelig for studentene digitalt gjennom for eksempel podcast.
 7. UiO skal aktivt jobbe for å få på plass en læringsmiljølov for studenter
 8. UiO må intensivere arbeidet med å etablere og forbedre fysiske læringsarealer hvor studenter kan arbeide alene og i grupper
 9. UiO må sørge for at flere vurderingsformer enn avsluttende eksamen tas i bruk for emner der dette er hensiktsmessig
 10. UiO må forsterke og oppdatere sine etiske retningslinjer for fondsforvaltning og næringslivssamarbeid. UiO skal trekke seg ut av fossil energi og nye investeringer skal stimulere til grønn vekst og sosial likhet. Retningslinjene må gjøres lett tilgjengelig for studentene
 11. UiO må lage en strategi for et grønnere universitet
 12. UiO må fjerne alle parkeringsplasser på campus som ikke er høyst nødvendige og gjøre nåværende parkeringsplasser om til rekreasjonsområder eller studentboliger.
 13. UiO må sørge for at det utarbeides miljørapporter for hvert enkelt fakultet.
 14. UiO må styrke og følge opp sin rekrutteringsstrategi for å sikre bred og balansert rekruttering til alle studier ved UiO
 15. UiO må opprette minst ett bachelorprogram undervist i sin helhet på engelsk
 16. Studentparlamentet skal jobbe for å reforhandle avtalen mellom SP og UiO om studentutvalgene for å sikre likere vilkår for studentmedvirkning ved fakultetene.
Publisert 25. okt. 2016 16:17 - Sist endret 25. okt. 2016 16:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere