Grunndokumenter

Hvert år i slutten av august/starten av september avholder Studentparlamentet sitt handlingsplanseminar. Her diskuteres og vedtas grunndokumentene, politikken, som Studentparlamentet skal jobbe for. Det ene av disse dokumentene er handlingsplanen. Den legger føringer og prioriterer hva Studentparlamentet og Arbeidsutvalget skal jobbe med det kommende året.

Det andre grunndokumentet er politisk plattform. Dette sier hva studentene mener om saker som angår studenter . Dette er et dokument som benyttes når det kommer opp saker i styrer og utvalg, høringer, media osv, og Studentparlamentet skal uttale seg.  Du kan lese dette årets politisk plattform nedenfor.

Publisert 25. okt. 2016 16:27

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 27000 studenter. Studentpolitisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning.

Publisert 25. okt. 2016 16:17

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2016-2017. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram.

Publisert 14. okt. 2015 11:19

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2015-2016. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram.

Publisert 16. sep. 2015 15:48

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) representerer om lag 28 000 studenter. Politisk plattform er vårt øverste politiske dokument, med vår visjon for UiO og høyere utdanning. UiO er et universitet av internasjonalt format og en viktig samfunnsaktør i Norge. Utdanning og forskning skal komme både individ og samfunn til gode. Studentene er en viktig ressurs for samfunnet, de representerer fremtidens idéer, holdninger og løsninger.

Publisert 3. sep. 2014 18:31
Publisert 2. sep. 2014 15:15

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet ved UiO skal arbeide for i perioden 2014-2015. Den fungerer som arbeidsutvalgets arbeidsprogram.

Publisert 13. sep. 2013 15:16

Politisk plattform er vårt øverste politiske dokument. Dette er vår visjon for Universitetet i Oslo (UiO) og høyere utdanning. Politisk plattform er et bredere og mer utfyllende dokument enn de andre dokumentene.

Publisert 13. sep. 2013 14:19

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet skal arbeide for i perioden 2013/2014. Handlingsplanen for perioden 2013-2014 ble vedtatt 25. august 2013.

Publisert 27. aug. 2012 16:00

Politisk plattform er studentenes visjon for Universitetet i Oslo (UiO). UiO er som landets største universitet en betydelig samfunnsaktør og dette bør gjenspeiles ved at utdanning og forskning ved UiO skal komme samfunnet til gode. Derfor må tilgang på høyere utdanning og fruktene av forskningsarbeid være tilgjengelig for det brede lag av befolkningen.

Last ned Politisk plattform 2012/2013 i pdf her

Last ned Politisk plattform 2012/2013 i docx her

Publisert 27. aug. 2012 15:23

Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet skal arbeide for i perioden 2012/2013.  

Last ned Handlingsplan 2012/2013 i pdf. her:

Last ned Handlingsplan 2012/2013 i docx. her:

Publisert 6. sep. 2011 08:36
Publisert 6. sep. 2011 08:16
Publisert 30. aug. 2010 16:12
Publisert 30. aug. 2010 16:02
Publisert 3. nov. 2009 16:13
Publisert 3. nov. 2009 11:40