Studie- og forskningskomiteen

Studie- og forskningskomiteen består av 7 medlemmer.

Disse er Studie- og forskningsansvarlig i SP, to studentrepresentanter valgt til UiOs utdanningskomité, og fire representanter valgt av SP.  

Komitéen består for 2016 – 2017 av:

Ingvild Stensrud (Studie- og forskningsansvarlig)

Marius Hillestad
Markus Leira Asprusten
Kristine Berg Heggelund
Marcus Pettersen Irgens

Ruben Haugland (Universitetets utdanningskomité)
Mirela Cacan (Universitetets utdanningskomité)

Vararepresentanter:
Trygve Monclair Bøe (1. vara)
Kari Anne Andersen (2. vara)
Velges høsten 2016 (3. vara)
Velges høsten 2016 (4. vara)

Komiteen fungerer som et organ for diskusjon av studie- og forskningsrelaterte saker og kan ved behov legge frem saker for Studentparlamentet.

Blant hovedsakene komiteen arbeider med er Open Access, kriterier for tilbakemelding på eksamen og opptak av muntlig eksamen.

Hvis du vil at Studie- og forskningskomiteen skal behandle saker du mener er viktig, ta kontakt med Studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet.

Publisert 28. mars 2012 11:04 - Sist endret 22. juni 2016 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere